Mục đích của CEPAI là tất cả nhân viên đều tập trung vào chất lượng, để đảm bảo sản phẩm do CEPAI làm ra không có khuyết tật, cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn
  • Flat valve

    Van phẳng

    Van cổng FC, đặc trưng bởi hiệu suất cao và làm kín hai chiều, được thiết kế và sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Nó là một đối tác của van cổng FC cho hiệu suất khá tốt trong điều kiện áp suất cao. Nó được áp dụng cho đầu giếng dầu và khí đốt, cây thông Noel và các ống góp và tiêu diệt được xếp hạng 5.000Psi đến 20.000Psi. Không cần dụng cụ đặc biệt khi thay thế van và bệ van.