Mục đích của CEPAI là tất cả nhân viên đều tập trung vào chất lượng, để đảm bảo sản phẩm do CEPAI làm ra không có khuyết tật, cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn
  • Cast steel globe valve

    Van cầu thép đúc

    Van cầu đúc do CEPAI sản xuất chủ yếu được sử dụng để chặn hoặc kết nối môi chất trong đường ống. Chọn Van cầu đúc bằng các vật liệu khác nhau có thể được sử dụng cho nước, hơi nước, dầu, khí hóa lỏng, khí tự nhiên, khí đốt, axit nitric, cacbamit và các phương tiện khác.
  • Forged steel globe valve

    Van cầu thép rèn

    Van cầu Fordge do CEPAI sản xuất chủ yếu được sử dụng để chặn hoặc kết nối môi chất trong đường ống. Chọn Van cầu Fordge bằng các vật liệu khác nhau có thể được sử dụng cho nước, hơi nước, dầu, khí hóa lỏng, khí tự nhiên, khí đốt, axit nitric, cacbamit và các phương tiện khác.