Mục đích của CEPAI là tất cả nhân viên đều tập trung vào chất lượng, để đảm bảo sản phẩm do CEPAI làm ra không có khuyết tật, cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn
  • Cast steel gate valve

    Van cổng thép đúc

    Van cổng đúc của CEPAI chủ yếu được sử dụng để chặn hoặc kết nối phương tiện trong đường ống. Chọn Van cổng đúc bằng các vật liệu khác nhau có thể được sử dụng cho nước, hơi nước, dầu, khí hóa lỏng, khí tự nhiên, khí đốt, axit nitric, cacbamit và các phương tiện khác.
  • Forged steel gate valve

    Van cổng thép rèn

    Van cổng rèn do CEPAI sản xuất chủ yếu được sử dụng để chặn hoặc kết nối phương tiện trong đường ống. Chọn Van cổng rèn từ các vật liệu khác nhau có thể được sử dụng cho nước, hơi nước, dầu, khí hóa lỏng, khí tự nhiên, khí đốt, axit nitric, cacbamit và các phương tiện khác.